Okeanija

“Reči su, po mom skromnom mišljenju, nepresušan izvor magije koji je u stanju da povredi, ali i da izleči.”

– Albus Dambldor-

Novi Zeland

je ostrvska država u jugozapadnom delu Tihog okeana. Zvanično ime države na maorskom je Aotearoa, što se često prevodi kao „Zemlja dugog belog oblaka“. Novi Zeland je geografski najizolovanija država na svetu. Polinežani su naselili teritoriju današnjeg Novog Zelanda između 1250. i 1300. godine, pritom razvivši karakterističnu Maori kulturu. Prvi kontakt Evropljana je bio 1642. kada je do obala doplovio Abel Tasman. Britanska imperija i Maori su 1840. potpisali Ugovor iz Vajtangija kojim je Novi Zeland posao britanska kolonija, a Maori su dobili zaštitu od nadolazećih francuskih kolonizatora i samovolje kolonijalnih kompanija. Severno i Južno ostrvo razdvaja Kukov prolaz, širok 22 km na najužoj tački. Južno ostrvo je najveća kopnena masa Novog Zelanda. Podeljena je uzdužno Južnim Alpima. Severno ostrvo ima manje planinskih venaca ali ima veliki broj vulkana. Novi Zeland ima blagu i umerenu morsku klimu sa srednjim godišnjim temperaturama od 10 °C na jugu do 16 °C na severu. Klima se razlikuje između regiona, pa je tako na zapadnoj obali Južnog ostrva zastupljena izuzetno vlažna klima, u centralnim delovima vlada semiaridna klima a na samom severu suptropska klima. Na Novom Zelandu postoji četrnaest nacionalnih parkova